Ludzie - największy kapitał branży energetycznej w Polsce!

 

Przemysław Mandelt

wiceprezes zarządu TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.

 

Absolwent Wydziałów Elektroniki oraz Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał odpowiednio tytuł inżyniera o specjalności sieci telekomunikacyjne oraz magistra o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończył również studia podyplomowe o specjalności rachunkowość na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz trenera biznesu na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Ponadto posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dodatkowo ukończył wiele szkoleń w zakresie finansów i księgowości.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 2000, pracując na stanowisku inżyniera ds. eksploatacji i utrzymania sieci w firmie Telefonia Dialog S.A. Zanim rozpoczął pracę w TAURON Ekoenergii, w latach 2004-2016, związany był z Przedsiębiorstwem Farmaceutycznym „Jelfa” S.A. zajmując stanowiska od referenta księgowego do kontrolera finansowego firmy. Od lutego 2016 roku jest wiceprezesem zarządu TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. oraz prezesem zarządu Marselwind Sp. z o.o.

Ponadto w latach 2006-2010 pełnił funkcję członka oraz sekretarza rady nadzorczej państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu, a bezpośrednio przed powołaniem na stanowisko wiceprezesa zarządu TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. zasiadał w radzie nadzorczej tej Spółki. Dodatkowo od roku 2012 pełni funkcję członka zarządu jednej z jeleniogórskich wspólnot mieszkaniowych.

 

Zobacz pozostałych liderów

TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.

 

Roman Gabrowski

prezes zarządu

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski