Ludzie - największy kapitał branży energetycznej w Polsce!

Jacek Kościelniak

wiceprezes zarządu ds. finansowych Grupy ENERGA

 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Specjalista z zakresu finansów i rachunkowości.

W 1989 roku rozpoczął swoją karierę zawodową pracując na stanowisku księgowego, specjalisty ds. finansowych oraz jako główny księgowy w prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

W latach 1992-1998, w ramach działalności gospodarczej, świadczył usługi: prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowego, prawnego oraz gospodarczego. Prowadził szkolenia z zakresu podatków, prowadzenia ksiąg oraz obowiązkowego przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Pracował też jako lustrator dla Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

 

W latach 1998-2002 był dyrektorem Wydziału Finansów w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz członkiem rady Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacji.

 

Poseł na Sejm V kadencji, w tym czasie członek sejmowej Komisji Finansów Publicznych, a w okresie styczeń-listopad 2007 roku był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz wiceprzewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów. W latach 2007-2011 był wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli. Jako ekspert brał udział w realizacji projektu współpracy bliźniaczej dotyczącej wzmocnienia potencjału kontrolerskiego organu kontroli w Gruzji i Albanii. Pracuje również w grupie roboczej Eurostat, której zadaniem jest przygotowanie i opracowanie europejskich standardów rachunkowości sektora publicznego.

 

Sprawuje nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami działalności spółki ENERGA SA: planowanie i analizy finansowe, sprawozdawczość finansowa i konsolidacja, polityka finansowa, zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy, kontrolling biznesowy, wynagradzanie członków organów spółek Grupy ENERGA, relacje inwestorskie, relacje z interesariuszami.

 

Zobacz pozostałych liderów

Grupy ENERGA S.A.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski