Ludzie - największy kapitał branży energetycznej w Polsce!

Bolesław Jankowski

wiceprezes zarządu ds. handlu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

Jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, a tytuł doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Od roku 1997 pracuje w firmie Badania Systemowe „EnergySys” sp z o.o. na stanowisku wiceprezesa i kierownika Zespołu ds. strategii rozwoju, gdzie m.in. opracowywał i wdrażał strategie rozwoju firm energetycznych i przemysłowych (m.in. STOEN, SPEC, PERN, KGHM), a także innowacyjne rozwiązania zarządcze i modele biznesowe w dużych firmach prywatnych oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Uczestnik licznych projektów krajowych i międzynarodowych z zakresu energetyki i transformacji rynku energii, przedstawiciel Polski w pracach międzynarodowych grup ekspertów. Kierował pracami zespołu przy opracowaniu długoterminowych scenariuszy rozwoju energetycznego kraju, prognoz energetycznych (cenowych i popytowych) oraz kompleksowej oceny skutków unijnej polityki klimatyczno-energetycznej dla Polski (m.in. Raport 2030 i Raport 2050).

W latach 1991-1997 był pracownikiem naukowym Zakładu Problemów Energetyki w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN), gdzie brał udział w opracowywaniu pierwszej polityki energetyki kraju po transformacji ustrojowej (w latach 1991-1993).

Zobacz pozostałych liderów

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

Henryk Baranowski

prezes zarządu

 

 

Marek Pastuszko

wiceprezes zarządu

ds. korporacyjnych

 

 

Paweł Śliwa

wiceprezes zarządu

ds. innowacji

 

 

Ryszard Wasiłek

wiceprezes zarządu

ds. rozwoju

 

 

Emil Wojtowicz

wiceprezes zarządu

ds. finansowych

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski