Ludzie - największy kapitał branży energetycznej w Polsce!

Janusz Czarnecki

wiceprezes zarządu ds. technicznych

TAURON Wydobycie S.A.

 

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Górniczego o  specjalności  podziemna eksploatacja złóż. Po ukończeniu studiów w 1988 roku pracował w ramach struktur Katowickiego Holdingu Węglowego, kolejno w KWK Staszic, KWK Wieczorek, Biurze Zarządu KHW, KWK Mysłowice-Wesoła oraz KWK Murcki-Staszic. Przeszedł przez wiele szczebli zawodowej kariery, od stażysty do naczelnego inżyniera – zastępcy kierownika ruchu Zakładu Górniczego. Od  czerwca 2015 roku główny inżynier górniczy ZG Sobieski.

Ratownik górniczy w latach 2005-2013. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa  i Higieny Pracy.

 

Zobacz pozostałych liderów

TAURON Wydobycie S.A.

 

Zdzisław Filip

prezes zarządu

 

 

Łukasz Gębala

wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski