Ludzie - największy kapitał branży energetycznej w Polsce!

Jarosław Broda

wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju

TAURON Polska Energia S.A.

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania projektami w Akademii Leona Koźmińskiego.

Jako radca w Departamencie Nadzoru i Prywatyzacji III w Ministerstwie Skarbu Państwa, w latach 2006-2007, odpowiadał za koordynację wybranych zadań w zakresie konsolidacji sektora, opiniował i przygotowywał analizy w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, uczestniczył w przygotowaniu aktów prawnych związanych z zakresem działania ministerstwa.

W latach 2007-2008 pełnił funkcję  dyrektora ds. strategii w TAURON Polska Energia, gdzie opracował strategię Grupy Kapitałowej, w tym generalną strategię restrukturyzacji oraz odpowiadał za koordynację stanowiska Grupy wobec istotnych projektowanych aktów prawnych. W latach 2008-2012 kierownik projektu w GDF Suez Energia Polska, gdzie operacyjnie koordynował lub uczestniczył w projektach głównie w zakresie prywatyzacji państwowych grup energetycznych. Był także odpowiedzialny za optymalizację projektów rozwoju mocy konwencjonalnych – opracował model biznesowy współpracy z partnerami zewnętrznymi, uczestniczył w negocjacjach dotyczących partnerstwa w realizacji projektów, odpowiadał za koordynację oceny finansowej projektów rozwojowych.

W latach 2012-2014 pełnił funkcję dyrektora ds. strategii i rozwoju w GDF Suez Energia Polska – Katowice. Był także odpowiedzialny za analizy rynku oraz opracowanie strategii rozwoju spółki, zarządzanie regulacyjne i projekty M&A oraz zarządzał międzynarodowym zespołem wewnętrznym i międzynarodowym zespołem doradców. W latach 2014 -2015 menedżer ds. rozwoju projektów kluczowych w GDF Suez (Branch Energy Europe)  odpowiedzialny  za realizację projektów  M&A. Brał także udział w budowie strategii rozwoju działalności w obszarze sprzedaży i marketingu w Europie. Od połowy 2015 r. odpowiadał za przygotowanie strategii komercyjnej oraz kontraktu różnicowego przy projekcie nuklearnym w Wielkiej Brytanii.

Jako Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju nadzoruje pracę następujących obszarów: zarządzania majątkiem, badań i innowacji, projektów inwestycyjnych, analiz i oceny projektów oraz bhp.

Zobacz pozostałych liderów

TAURON Polska Energia S.A.

 

Kamil Kamiński

wiceprezes zarządu ds.zarządzania korporacyjnego

 

 

Marek Wadowski

wiceprezes zarządu ds. finansów

 

 

Piotr Zawistowski

wiceprezes zarządu

ds.klienta i handlu

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski