Rozmowa 

z Adamem Rogalą,

prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA

 

 

Podstawowy zakres działalności firmy stanowią usługi montażowe - uzupełniane pracami remontowymi

i modernizacyjnymi - kotłów wodnych i parowych.

W styczniu 2017 roku  Budimex poinformował o zleceniu waszej spółce, montażu części ciśnieniowej kotła nowego bloku 496 MW w Elektrowni Turów. Przypomnijmy, że wcześniej Remak pozyskał zlecenia montażu kotłów na budowie bloku 1075 MW w Kozienicach, dwóch bloków 900 MW w Opolu oraz bloku 910 MW w Jaworznie.

Mówi się, że Remak urósł na kotłach…

Istniejący od 47 lat REMAK powołany był do prowadzenia remontów i modernizacji obiektów energetycznych. Później,

w miarę upływu czasu, firma angażowała się coraz bardziej

w realizacje nowych inwestycji. Obecnie REMAK specjalizuje się w montażu części ciśnieniowych kotłów energetycznych. Jednocześnie spółka wykonuje montaże instalacji i urządzeń pomocniczych, jak na przykład elektrofiltry, pompy, wentylatory, kanały, rurociągi, instalacje odsiarczania

i odazotowania spalin, nawęglania, odpopielania. Od początku istnienia przedsiębiorstwo zmodernizowało i zmontowało kilkaset kotłów wodnych i parowych, elektrofiltrów oraz kilkadziesiąt instalacji przemysłowych. Po 2000 roku, spółka zrealizowała projekty energetyczne, których łączna moc przekracza 16 tys. MW. Jest to wielkość równa połowie mocy wszystkich polskich elektrowni cieplnych. W tym czasie pracownicy spółki zdobyli ogromne doświadczenie zawodowe, pozwalające podjąć się każdego, nawet najtrudniejszego zadania montażowego

w energetyce. Jako jedyna firma w Polsce opracowała i w pełni opanowała technologię montażu kotłów o parametrach nadkrytycznych, osiągając w Europie pozycję branżowego lidera. Spółka ma na koncie budowę wielu kotłów nadkrytycznych poza granicami kraju – w tym jednych z największych na świecie w elektrowni Neurath w Niemczech dla dwóch bloków o mocy 1100 MW każdy. Dziełem REMAK-u jest także montaż wszystkich kotłów o parametrach nadkrytycznych w Polsce, m.in. kotła dla bloku o mocy 858 MW w Elektrowni Bełchatów i montaż kotła dla największego bloku o mocy 1075 MW

w Elektrowni Kozienice. W 2017 roku REMAK zamontował część ciśnieniową kotła bloku 900 MW w Elektrowni Opole. Obecnie montujemy część ciśnieniową drugiego kotła w tej elektrowni oraz kotła bloku o mocy 910 MW

w Elektrowni Jaworzno. W Turowie rozpoczniemy budowę części ciśnieniowej kotła najnowszego bloku 450 MW.

 

Powiedział Pan, że jesteście jedyną spółką w Polsce, która ma referencje na bloki nadkrytyczne o mocy do 1100 MW, a ich montaż Remak wykonuje stosując opracowaną przez siebie technologię. To znaczy, że nie macie konkurencji ?

Jeżeli chodzi o polskie firmy, to istotnie jesteśmy jedynym przedsiębiorstwem, które opracowało i rozwinęło własną technologię kotłów na parametry nadkrytyczne. Potwierdzeniem naszej pozycji w tej dziedzinie jest zlecenie REMAK-owi zmontowania wszystkich tego typu kotłów w kraju. Biorąc jednak pod uwagę Europę konkurencja owszem istnieje, chociażby u naszych południowych sąsiadów.

 

Trzydzieści pięć lat doświadczenia w montażu i modernizacji elektrofiltrów energetycznych ma wymowę. Można powiedzieć, że w tej dziedzinie jesteście jednym z głównych graczy w kraju i w Europie.

Jak do tej pory REMAK zmontował ponad 100 elektrofiltrów. W ostatnim okresie wykonaliśmy elektrofiltr dla bloku 800 MW

w Elektrowni Eemshaven w Holandii, 6 elektrofiltrów dla bloków 360 MW w Elektrowni Bełchatów. Ostatnim zadaniem, zakończonym w 2016 roku był montaż dwóch elektrofiltrów dla największego bloku w Polsce o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice.

 

Przez kilkanaście lat, zwłaszcza przed 2015 rokiem, ważny udział w przychodach firmy miały usługi eksportowe. Jakie są zagraniczne kierunki sprzedaży i na co jest największy popyt ?

W latach 2000-2013 REMAK zrealizował wiele inwestycji energetycznych w krajach Europy Zachodniej, w tym kotły na parametry nadkrytyczne - na biopaliwa, i do spalania odpadów. W 2014 roku rynek inwestycyjny w Europie Zachodniej zdecydowanie się skurczył. Zakończył się program budowy dużych bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne i od tej pory w Europie nie buduje się bloków opalanych węglem. W związku z tym zawęził się również nasz teren działania 

i obecnie koncentrujemy się na rynku polskim, ze względu na inwestycje, które wreszcie rozpoczęły się w krajowej energetyce. Chcemy brać aktywny udział w realizacji wszystkich dużych inwestycji w Polsce. W znacznym stopniu nam się udaje: zakończyliśmy - jak już wspomniałem - montaż kotła i dwóch elektrofiltrów dla bloku 1075 MW w Elektrowni Kozienice,

w tej chwili montujemy dwa kotły w Elektrowni Opole dla nowo budowanych bloków o mocy 900 MW każdy i kotła dla bloku 910 MW na budowie Elektrowni Jaworzno II. Podpisaliśmy list intencyjny z Budimexem S.A., Técnicas Reunidas S.A. – Turów spółką cywilną na montaż kotła dla bloku 496 MW w Elektrowni Turów. Tak więc wykonujemy montaże wszystkich największych, budowanych obecnie kotłów energetycznych w Polsce.

 

Menedżerowie, działający w przemyśle metalowym i konstrukcji stalowych, mówią o braku na polskim rynku pracy wysoko wykwalifikowanych spawaczy. Remak zatrudnił sześćdziesięciu fachowców z Indii. W Europie nie można było ich znaleźć ?

Ze względu na dużą liczbę inwestycji i modernizacji w energetyce, brakuje w naszym kraju spawaczy o wysokich kwalifikacjach. Aby zapewnić stabilizację zatrudnienia w tej grupie zawodowej i możliwości wykonawcze naszej firmy, REMAK zmuszony był szukać spawaczy poza granicami Polski. Fachowcy z Europy Zachodniej byli za drodzy, a z krajów byłej Wspólnoty Niepodległych Państw nie udało się pozyskać spawaczy o dostatecznie wysokich kwalifikacjach, niezbędnych do montaży kotłów. Stąd pomysł ściągnięcia fachowców z Indii, które są światowym zapleczem wysoko wykwalifikowanych spawaczy.

 

Jak rysuje się dalsza przyszłość firmy, powiedzmy  po 2020 roku, gdy zakończy się boom inwestycyjny w polskiej energetyce ?

Liczymy, że inwestycje w energetyce będą kontynuowane. Jest już uruchomiony program budowy dużego bloku w Elektrowni Ostrołęka, planowane są inwestycje m.in. w Elektrowni Dolna Odra czy przy kopalniach Czeczot i Bogdanka. Należy pamiętać, że po roku 2020 będą musiały być modernizowane bloki 200 MW, a jest ich około 40. Pracy w energetyce, w perspektywie najbliższych ośmiu lat, nie powinno dla nas zabraknąć. Nasza firma, poza energetyką, działa również w innych branżach, na przykład w przemyśle chemicznym czy celulozowo-papierniczym. Od lat prowadzimy prace remontowe w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu, natomiast w branży papierniczej rozpoczynamy prace remontowe w zakładach International Paper w Kwidzynie. W ramach działań dywersyfikacyjnych staramy się pozyskiwać zlecenia inwestycyjne i remontowe

w innych branżach, przede wszystkim w przemyśle petrochemicznym, chemicznym oraz hutnictwie miedzi i stali. 

   

Dziękuję za rozmowę.

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski