Rozmowa 

z Arturem i Piotrem Kowalskimi,

właścicielami firmy

ALPAR A. i P. Kowalscy Sp. J.

 

 

Za rok minie ćwierć wieku działalności ALPARU. Jak w tym czasie zmieniał się profil przedsiębiorstwa ?

Od momentu założenia firmy koncentrujemy się na rynku energetycznym i w tym kierunku konsekwentnie rozwijamy działalność, zapoczątkowaną w 1993 roku. W tamtym czasie

w naszej ofercie można było znaleźć osprzęt sieciowy i konstrukcje stalowe dla linii niskich napięć. Mając technologię i produkt skoncentrowaliśmy się na marketingu, wówczas mało popularnym w naszym kraju. Dzięki wytrwałości i cierpliwości udało nam się wejść na rynek i zdobyć zaufanie odbiorców. Kolejne daty, które uważamy za istotne, z punktu widzenia rozwoju firmy to: rok 1996, gdy wprowadziliśmy do oferty osprzęt do budowy izolowanych linii napowietrznych niskich napięć oraz osprzęt odgromowy; następnie rok 2008, w którym uruchomiliśmy linię produkcyjną wyrobów, przeznaczonych dla linii napowietrznych średniego napięcia. Chcemy podkreślić, że założycielem firmy jest nasz ojciec, Aleksander Kowalski, a my mamy niewątpliwą przyjemność kontynuować rozpoczętą przez niego działalność, ciesząc się razem z nim z każdego „kroku do przodu”.

 

Czy można powiedzieć, że w dużym stopniu zmonopolizowaliście rynek produkcji osprzętu energetycznego

i konstrukcji odgromowych ?

Zmonopolizowanie rynku nigdy nie było i nie jest celem naszej firmy. Jesteśmy zdania, że konkurencja jest po to, aby mobilizować do działania. Na początku, w dużym stopniu, czerpaliśmy wzorce od innych. Mając punkt odniesienia w europejskich firmach o profilu produkcyjnym podobnym do naszego, łatwiej było ocenić szanse i ryzyko związane z tym biznesem. Dzisiaj, gdy jesteśmy u progu jubileuszu 25-lecia spółki, z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że to były dobre wzorce. Obecnie to ALPAR stawia wyzwania konkurencji na wielu płaszczyznach działania. Są oczywiście dziedziny, w których - zdaniem odbiorców - nie mamy sobie równych i to nas bardzo cieszy, stanowiąc bodziec do dalszej pracy i rozwoju, ale nie do zmonopolizowania rynku.

 

Asortyment produkowany przez ALPAR to kilkaset pozycji: śrub, haków, zacisków, uchwytów, wysięgników, poprzeczników. To bardzo dużo…

Owszem, nasza oferta jest bogata. Jak wspomnieliśmy wcześniej, katalog produktów rozwijał się sukcesywnie i był podyktowany oczekiwaniem rynku oraz satysfakcją klientów. Każda pozytywna rekomendacja mobilizuje. Chcąc stworzyć kompleksową ofertę dla linii napowietrznych, stopniowo wdrażaliśmy i wdrażamy nowe produkty. W ciągu minionych dwudziestu pięciu lat energetyka polska bardzo się zmieniła. Zmieniły się zarówno oczekiwania odbiorców, jak i wymagania, co do certyfikacji wyrobów oraz sposobów ich stosowania. Poszerzanie asortymentu było i jest podyktowane z jednej strony potrzebami rynku, a z drugiej chęcią zaoferowania rozwiązań innowacyjnych. Nowe produkty są jednym z elementów niezbędnych do rozwoju firmy. Szeroka oferta produktowa wynika również z tego, że chcemy w sposób kompleksowy realizować dostawy, a tym samym zaspokajać potrzeby rynku.

 

Kim są krajowi i zagraniczni kontrahenci firmy ?

Naszymi odbiorcami, zarówno w kraju jak i za granicą, są głównie koncerny energetyczne. Wyroby ALPAR-u trafiają

w większości na rynek energetyki zawodowej. W Polsce, ze względu na obowiązującą ustawę: prawo zamówień publicznych, jest to sprzedaż bezpośrednia inwestorom, także do sieci handlowych oraz wykonawców, zajmujących się budową

i modernizacją linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia. W Europie, jak dotąd, dostarczamy głównie do sieci handlowych działających na rynku energetycznym. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że z równym szacunkiem traktujemy zarówno duże koncerny, jak i małe, niejednokrotnie rodzinne firmy, z którymi od lat budujemy relacje biznesowe.

Są to bardzo lojalni partnerzy. Marka dużych koncernów robi wrażenie, stąd nasza dbałość o relacje z nimi. Nie mniejszą wagę przywiązujemy do kontaktów z innymi, mniejszych odbiorcami. W obu przypadkach należy stosować inne metody pozyskiwania kontrahenta.

 

Mając na uwadze nowe rozwiązania techniczne firma współpracuje z czołowymi w branży energetycznej placówkami naukowo-badawczymi i biurami projektowymi. Co Panowie mogą powiedzieć na temat tego współdziałania?

Wyroby produkowane przez ALPAR podlegają określonym reżimom technologicznym i muszą być poddawane specjalistycznym badaniom oraz certyfikacji. I to jest jedna płaszczyzna współpracy z instytutami naukowymi. Drugą są konsultacje na etapie wdrażania nowych projektów. Współpraca z biurami projektowymi stanowi nieodłączny element funkcjonowania na rynku energetycznym. Nasze produkty są montowane w napowietrznych liniach energetycznych, co oznacza, że ich zastosowanie jest poprzedzone projektem wykonawczym. Ponadto projekty przeznaczone dla konkretnych inwestycji opierają się na określonych standardach, dyktowanych przez albumy typizacyjne, wydawane między innymi przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych STELEN, którego jesteśmy członkiem. Współpraca z tymi instytucjami gwarantuje nam stabilną pozycję na rynku energetycznym. Bardzo istotne jest też współdziałanie z pracownikami naukowymi wyższych uczelni, którzy dzieląc się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą, pomagają wytyczać dalsze kierunki rozwoju. Ponadto uczelnie wyższe kształcą przyszłych inżynierów, którzy w przyszłości będą wyznaczać kierunki rozwoju rynku energetycznego. Chcemy, aby marka ALPAR już dziś była im znana i mogła stanowić inspirację do rozwoju myśli technologicznej. Owocem tej współpracy jest zainteresowanie naszą firmą młodych ludzi, którzy po ukończeniu studiów są zainteresowani podjęciem u nas pracy, co bardzo cieszy i przyczynia się do tego, że mamy na pokładzie doświadczony i dynamiczny zespół ludzi. Tak więc współpraca z czołowymi w branży placówkami naukowo-badawczymi oraz biurami projektowymi, połączona z zapleczem technicznym i technologicznym naszej firmy, pozwala na to, by ALPAR znajdował się wśród czołowych firm w branży.

 

Rozwijający się rynek stawia przed ALPAREM nowe zadania. Nad czym pracują obecnie inżynierowie i technicy w dziale projektowym ?

Aby sprostać oczekiwaniom klientów, codziennie dążymy do realizacji naszego motta firmowego, które brzmi: „Twój partner w energetyce”. W praktyce sprowadza się to między innymi do tego, że na zasadach partnerskich realizujemy projekty, do których inspiruje nas rynek. Duży nacisk kładziemy na przepływ informacji. Wychodzimy z założenia, że aby projekt odniósł sukces produkcja musi znać potrzeby sprzedaży, a sprzedaż powinna bieżąco konsultować potrzeby rynku z naszymi inżynierami. Oznacza to, że płynnie dostosowujemy ofertę do oczekiwań odbiorców, niekiedy - w ramach obowiązujących reżimów formalnych i technologicznych - modyfikując wyroby, jednocześnie pracując nad nowymi. Nasi inżynierowie nieustannie pracują nad rozszerzeniem oferty ALPAR-u. Jesteśmy konsekwentni w działaniu i dlatego nowe produkty, które znajdą się w ofercie, będą spełniały oczekiwania rozwijającej się energetyki zawodowej - zarówno w Polsce, jak i w Europie. Mamy kilka nowych projektów, które są na różnym etapie wdrażania, ale dopóki nie otrzymamy niezbędnych certyfikatów, nie chcielibyśmy mówić o konkretach.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski