Eltel Networks Olsztyn SA
11-041 Olsztyn

Gutkowo 81D
tel. 48 89 522 25 00

fax 48 89 523 81 98

www.eltelnetworks.com
 

 

 

Eltel Networks Olsztyn SA jest doświadczonym i cenionym dostawcą kompletnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki i telekomunikacji dla energetyki. Oferujemy pełen zakres usług obejmujący: 
• przygotowanie formalnoprawne inwestycji,
• projektowanie i budownictwo elektroenergetyczne (projekty liniowe, stacyjne i telekomunikacyjne),
• eksploatację urządzeń telekomunikacyjnych, 
• sprzedaż materiałów i urządzeń elektroenergetycznych,
• specjalistyczne szkolenia w zakresie bezpiecznych metod pracy przy budowie i eksploatacji linii WN i NN.


Nasze atuty to: 
• 50-letnie doświadczenie w realizacji projektów elektroenergetycznych,
• specjalistyczny know-how,
• wyszkoleni monterzy i profesjonalna kadra techniczna zarządzająca projektami, 
• profesjonalny sprzęt i baza transportowa,
• własne Biuro Projektowe,
• Centrum Szkoleniowe,
• doświadczony zespół do obsługi administracyjno-prawnej inwestycji,
• stabilna sytuacja finansowa wsparta gwarancjami bankowymi i umowami ubezpieczeniowymi Grupy Eltel Networks,
• Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, zgodnie z ISO 9001 i 14001. 


Nowe obszary działalności to: 
• modernizacja termiczna linii poprzez zastosowanie przewodów niskozwisowych, pozwalających na zwiększenie przepustowości linii 15 i 110 kV bez ingerencji w konstrukcje wsporcze,
• wymiana przewodu odgromowego na OPGW w liniach 220 i 400 kV bez wyłączania napięcia, pozwalająca na rozbudowę
 i modernizację systemów telekomunikacji energetycznej bez konieczności wyłączania linii,
• przyłączanie farm wiatrowych do sieci,
• eksploatacja stacji 110/15 kV i 110/30 kV.


Najważniejsze projekty zrealizowane przez Eltel Networks Olsztyn SA w ostatnim czasie to: 
• budowa SE 400/220/110 kV Łagisza w technologii w GIS,
• budowa czterotorowej linii napowietrznej 2x400 kV i 2x220 kV Kromolice-Pątnów.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski