BUDOWNICTWO ELEKTROENERGETYCZNE 
„SELPOL”S.A.

91-231 Łódź, ul. Ratajska 14/18
tel. +48 42 237 36 55, +48 42 208 33 00
fax +48 42 652 69 23
e-mail: selpol@selpol.pl

www.selpol.pl

 

Linia czterotorowa 2 x 400 kV/2 x 220 kV Plewisko-Kromolice

 

Budownictwo Elektroenergetyczne „SELPOL” S.A. działa w systemie: zaprojektuj i wybuduj.
Zakres oferowanych usług to realizacje:

  • napowietrznych linii najwyższych napięć 400 kV i 220 kV
  • napowietrznych linii wysokich napięć 110 kV
  • instalacji przewodów roboczych wszelkich typów, w tym wysokotemperaturowych (ACCC), na liniach napowietrznych najwyższych i wysokich napięć
  • kablowych linii wysokich napięć 110 kV
  • traktów światłowodowych OPGW, ADSS, MASS, ADL
  • stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć 400 kV i 220 kV
  • stacji elektroenergetycznych wysokich napięć 110kV/SN.

 

Linia 450 kV DC Nikuviken - Anttila (Finlandia)
Linia 420 kV Sultartangalina 3 (Islandia)
Linia 225 kV Argeniere - Serre - Poncon (Francja)
Linia dwutorowa 400 kV/110 kV Yllikkala-Visulahti (Finlandia)

 

Firma realizuje kontrakty dla największych  polskich  przedsiębiorstw z branży energetycznej, tj. PSE S.A., ENEA Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA Operator S.A., a także na rzecz zagranicznych  operatorów sieci przesyłowych Fingrid Oyj (Finlandia) i RTE (Francja).


Misją firmy jest dostarczanie najwyższej jakości usług i ich adaptacja do potrzeb i wymagań klienta. Dążąc do tego celu „SELPOL” S.A. wdrożył Zintegrowany System Zarządzania  Jakością (ISO 9001:2009), Zarządzanie  Środowiskiem (ISO 14001:2005) oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN-N 18001:2004/OHSAS 18001:2007).

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski