Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A.
00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51
Adres do korespondencji: 45-955 Opole 

ul. Zielonogórska 3
tel. +48 77 455 20 11, fax +48 77 455 98 50
e-mail: marketing@remak.com.pl
www.remak.com.pl

 

 

REMAK jest specjalistą w dziedzinie montażu części ciśnieniowych kotłów energetycznych. Jednocześnie spółka wykonuje montaż instalacji i urządzeń pomocniczych, jak np.: elektrofiltry, pompy, wentylatory, kanały, rurociągi, instalacje odsiarczania i odazotowania spalin, nawęglania, odpopielania.


W okresie 47 lat swej działalności REMAK S.A. zmodernizował i zmontował kilkaset kotłów wodnych i parowych, elektrofiltrów oraz kilkadziesiąt instalacji przemysłowych. W sumie, po 2000 roku, spółka zrealizowała projekty energetyczne, których łączna moc przekracza 16 000 MW. Jest to wielkość równa połowie mocy wszystkich polskich elektrowni cieplnych. W tym czasie pracownicy spółki zdobyli ogromne doświadczenie zawodowe, pozwalające podjąć się każdego, nawet najtrudniejszego zadania montażowego w energetyce.


Jako jedyna firma w Polsce opracowała i w pełni opanowała technologię montażu kotłów o parametrach nadkrytycznych, osiągając w Europie pozycję branżowego lidera.

 

 

Spółka ma na swym koncie budowę szeregu kotłów nadkrytycznych poza granicami kraju – w tym jednych z największych na świecie kotłów dla dwóch bloków o mocy 1100 MW każdy, w elektrowni Neurath w Niemczech. Dziełem polskiej firmy jest także montaż wszystkich kotłów o parametrach nadkrytycznych w kraju, w tym m.in. kotła dla bloku o mocy 858 MW w Elektrowni Bełchatów i montaż kotła dla największego między Bugiem a Odrą bloku o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice.

 

W 2017 roku REMAK S.A. zamontował części ciśnieniowe kotłów dwóch bloków, po 900 MW każdy, w Elektrowni Opole. Obecnie prowadzi montaż części ciśnieniowej kotła bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno i rozpoczyna budowę części ciśnieniowej kotła najnowszego bloku 450 MW w Elektrowni Turów.

 

REMAK S.A. - buduje polską energetykę

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski