Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o.
62-510 Konin 

ul. Gajowa 1
tel. 63 249 73 00

fax 63 249 73 29
e-mail:
sekretariat@mpec.konin.pl
www.mpec.konin.pl

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – KONIN działa w branży ciepłowniczej już ponad 36 lat. Nadrzędnym celem działalności MPEC-KONIN Sp. z o.o. jest ciągła i niezawodna dostawa ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. Firma świadczy również kompleksowe usługi związane z ogrzewnictwem. Jednym z najważniejszych punktów odniesienia w planach rozwojowych firmy jest orientacja na klienta. MPEC-KONIN daje temu wyraz w misji, która brzmi: Ogrzej się w kręgu naszego ciepła.

 

Firma wyraża w ten sposób ukierunkowanie na spełnienie potrzeb, oczekiwań i wymagań Klientów, a w swojej codziennej działalności dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pełną satysfakcję Klientom. Jednym z zadań, jakie sobie spółka postawiła, jest ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług oraz zapewnienie Klientom wysokich standardów obsługi. Aby zapewnić odpowiednie standardy obsługi oraz ułatwić Klientom kontakty z firmą, MPEC-KONIN posiada zlokalizowane w centrum miasta Konina Biuro Obsługi Klienta. O osiągnięciach MPEC-KONIN w dążeniu do doskonalenia świadczą liczne nagrody oraz certyfikaty zdobywane na przestrzeni ostatnich 10 lat. Najważniejsze to: certyfikaty ISO z zakresu jakości, BHP oraz ochrony środowiska poddawane certyfikacji do 2010 roku, Platynowa Statuetka „Fair Play”, „Nagroda Wielkopolskiej Jakości”, „Firma Przyjazna Środowisku”, „Wielkopolska Jakość” oraz nagroda w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”. 

 

 

MPEC-KONIN w swojej działalności łączy wieloletnie doświadczenia z aktualną wiedzą inżynierską i ekonomiczną. Firma systematycznie wdraża nowoczesne rozwiązania technologiczne, do których zaliczyć można nowoczesny system monitoringu i telemetrii.


Zamierzenia firmy na przyszłość związane są z koniecznością optymalizacji kosztów dostawy ciepła, a co za tym idzie modernizacji rozległego i przewymiarowanego systemu ciepłowniczego miasta Konina. Aktualnie trwają prace związane z opracowaniem analiz i koncepcji, które będą podstawą do podjęcia decyzji o ewentualnym podziale sieci ciepłowniczej na Konin prawobrzeżny oraz lewobrzeżny i budowie nowego źródła dla Konina lewobrzeżnego.


Plany rozwojowe firmy uwzględniają również włączenie do sytemu grzewczego miasta Konina nowego źródła ciepła. Będzie to budowana w Koninie jedna z najnowocześniejszych w kraju spalarni śmieci.  MPEC-KONIN prowadzi również prace koncepcyjne w celu wykorzystania geotermii do ogrzewania części miasta Konina. 


Wszystkie planowane działania firmy podyktowane są dążeniem do osiągnięcia priorytetowego celu, jakim jest spełnienie wymagań i oczekiwań naszych Klientów oraz Właściciela Spółki. 

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski