ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA
30-019 Kraków

ul. Mazowiecka 21
tel. 48 12 29 97 222

fax 48 12 29 97 300
e-mail:
office@ep.krakow.pl
www.energoprojekt.krakow.pl

 

 

 

Energoprojekt-Kraków SA jest firmą projektowo-konsultingową o ponad 60-letnich tradycjach i doświadczeniu. Stanowimy w pełni niezależny, kompetentny i poszukujący innowacji zespół, będący partnerem Klienta w realizacji zadań z zakresu przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.


Podstawowe usługi świadczone przez nas:
• studia, analizy, ekspertyzy dotyczące systemu elektroenergetycznego oraz prognozy i koncepcje jego rozwoju,
• kompleksowa dokumentacja koncepcyjno-projektowa dla: 
    – linii elektroenergetycznych wraz z projektowaniem i badaniem konstrukcji słupów, 
    – stacji elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych wraz z budynkami.


Nasze mocne strony:
Ponad 100 osobowa grupa projektantów stanowi największy kapitał firmy. Są wśród nich członkowie Komitetów Studiów i Grup Roboczych CIGRE (Międzynarodowy Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych).


Energoprojekt-Kraków SA to firma innowacyjna. Na bieżąco monitoruje i analizuje rozwój nowoczesnych technik i technologii, które wprowadza do swoich rozwiązań. 


Nasze projekty charakteryzują się zapewnieniem bezpieczeństwa na etapie wykonawstwa i eksploatacji obiektu, jak również dbałością o środowisko naturalne. Wnikamy głęboko w potrzeby Klienta, tak aby rozwiązanie było jak najlepiej dostosowane do zamierzonego celu. Posiadany certyfikat ISO 9001 gwarantuje najwyższą jakość usług. 


Najważniejsze projekty opracowane w ostatnim czasie:
• linia blokowa 400 kV Bełchatów – Trębaczew,
• linia dwutorowa 400 kV Kromolice – Pątnów,
• koncepcja rozwoju sieci dystrybucyjnej SN w perspektywie lat 2015 i 2020,
• prace projektowe dla National Grid UK.


Kierunki rozwoju:
• rozwój współpracy z podmiotami przygotowującymi się do realizacji zadań z zakresu wytwarzania energii elektrycznej
zarówno w oparciu o źródła konwencjonalne, jak i odnawialne,
• intensyfikacja usług eksportowych.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski