Zakład Usług Technicznych Energetyki Cieplnej ZUTEC Sp. z o.o.
26-612 Radom

ul. Żelazna 9
tel./fax 48 385 79 10-13
e-mail:
zutec@zutec.com.pl
www.zutec.com.pl

 

 

 

Zakład Usług Technicznych Energetyki Cieplnej ZUTEC Sp. z o.o. rozpoczął swoją działalność 27 maja 1994 roku. Od początku 20-letniej działalności firmy naszym priorytetem jest utrzymanie wysokiej i stabilnej pozycji wśród podmiotów z branży usług ciepłowniczych.


Podstawą naszej działalności jest produkcja kompaktowych wymiennikowych węzłów cieplnych, budowa preizolowanych sieci cieplnych oraz kotłowni na różnego rodzaju paliwa.


Jesteśmy otwarci na nowe technologie i na życzenia Inwestorów, które z powodzeniem realizujemy.


W ofercie produkcyjnej posiadamy szeroką gamę kompaktowych węzłów cieplnych, obsługujących od jednego do kilku obiegów grzewczych o mocach dostosowanych do indywidualnych potrzeb Inwestorów. 

 

Proces produkcji opieramy na gotowych projektach technicznych, przekazywanych przez Inwestorów, jak również na własnych rozwiązaniach projektowych. Konieczność zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa oraz odpowiedniego poziomu jakości wyrobów, zaowocowała wdrożeniem systemu zarządzania jakością zgodnego z normą
PN-EN ISO 9001 oraz uzyskaniem Certyfikatu Zgodności WE, co oznacza, że spełniamy wymagania Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE.


W zależności od potrzeb i wymagań Inwestorów węzły cieplne mogą pracować jako samodzielne jednostki lub w zintegrowanych systemach cieplnych, w oparciu o inteligentne systemy monitoringu i komunikacji.  Buduje się je na bazie płytowych wymienników ciepła, jak i wymienników rurowo-płaszczowych typu JAD. Kompaktowe węzły cieplne wyposażone są w nowoczesne, niezawodne i energooszczędne systemy automatyki i regulacji, układy kontrolno-pomiarowe oraz systemy pompowe wiodących producentów.


Kompaktowe, wymiennikowe węzły cieplne wykonywane są jako konstrukcje samonośne w modułach dostosowanych do wymiarów dróg komunikacyjnych i miejsc montażu. Istnieje możliwość przyłączenia węzła do instalacji wewnętrznej, uruchomienia oraz dokonania niezbędnych odbiorów technicznych.

 

 

Nasza oferta jest odpowiedzią na  potrzeby związane z koniecznością modernizacji istniejących źródeł ciepła, a także dedykowana nowo powstającym obiektom.


W dobie rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska, zaopatrywanie odbiorców w ciepło przy zastosowaniu kompaktowych węzłów cieplnych jest rozwiązaniem ekologicznym, nowoczesnym i energooszczędnym.


Posiadamy nowoczesną bazę sprzętową, niezbędną do sprawnej realizacji oferowanych usług. Nasza kadra pracownicza to doświadczeni inżynierowie i technicy zrzeszeni w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz w Stowarzyszeniu Polskich Energetyków, co gwarantuje fachowe wykonawstwo realizowanych zadań. Od 20 lat ustawicznie podnosimy kwalifikacje pracowników, inwestujemy w rozwój potencjału technicznego, a wszystko to w celu budowania naszej wiarygodności i konkurencyjności.


Nasz sukces teraz i w przyszłości zależy od naszej solidności, nowoczesności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz od satysfakcji naszych klientów.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski