Zabrzańskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

41-800 Zabrze

ul. J.W. Goethego 3
tel. 32 788 03 01

fax 32 788 03 09
e-mail:
zpec@zpec.pl

www.zpec.pl

 

 

 

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łączy tradycję z nowoczesnością. Od 1970 roku świadczy usługi w zakresie dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody.


Spółka wdraża najnowsze techniki i technologie w celu obniżenia strat ciepła na przesyle oraz maksymalizacji komfortu cieplnego mieszkańców. 


Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przesyła i dystrybuuje ciepło zakupione w elektrociepłowni oraz wyprodukowane we własnych źródłach, do których należą: trzy kotłownie gazowe, dwie kotłownie olejowe oraz jedna kotłownia węglowa. Wszystkie kotłownie są nowoczesne i spełniają wszelkie wymogi norm emisji zanieczyszczeń.


Działalność Spółki oparta jest na wiedzy i doświadczeniu pracowników, którzy są jej filarem. Obecnie w firmie zatrudnionych jest 136 osób. 

 

 

ZPEC Sp. z o.o. w prowadzonej przez siebie działalności uwzględnia stale zmieniające się warunki rynkowe oraz dostosowuje się do wymagań odbiorców, kładąc szczególny nacisk na wprowadzanie nowoczesnych technologii m.in. poprzez:
• budowę bezkanałowych sieci ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych; 
• stosowanie wysokiej jakości armatury sieciowej odcinającej i regulacyjnej;
• wprowadzanie kompleksowej automatyzacji węzłów cieplnych  z zastosowaniem wizualizacji i monitorowania pracy węzłów w systemie online.
Powyższe działania mają na celu jak najlepsze dostosowanie się do potrzeb aktualnych i potencjalnych odbiorców scentralizowanego ciepła, szczególnie w wymiarze oszczędności i nowoczesności, a tym samym umocnienie pozycji Spółki na lokalnym rynku ciepłowniczym oraz wzrost zaufania do działalności ZPEC Sp. z o.o. jako firmy, która oferuje oszczędne rozwiązania w dziedzinie ciepłownictwa dla odbiorców prywatnych i instytucjonalnych.


Działania przedsiębiorstwa nastawione są głównie na zaspokajanie potrzeb odbiorców w zakresie bezawaryjnej i ciągłej dostawy ciepła. Obecnie Spółka umożliwia klientom dostęp do swoich danych dotyczących dostawy ciepła poprzez portal internetowy. 


ZPEC Sp. z o.o. posiada 92,25 km sieci ciepłowniczych, a w tym jest aż 43,33 km sieci preizolowanych. Spółka eksploatuje w systemie ciepłowniczym 1423 węzły cieplne. W roku 2012 sprzedano 1 416 537 GJ ciepła, a rzeczowy majątek trwały brutto wyniósł 151 461 000 zł.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski