Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Przemysłowa 1
tel. 22 775 37 56

fax 22 775 37 56
e-mail:
info@zec-ndm.pl
www.zec-ndm.pl

 

 

Historia Zakładu Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim sięga 1992 roku, kiedy to Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przekazało gminie ciepłownie, sieci cieplne oraz węzły cieplne znajdujące się na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. 1 stycznia 1993 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej ZEC rozpoczął działalność w formie zakładu budżetowego, a w jego skład weszły: centralna ciepłownia wyposażona w dwa kotły WR-25; kotłownia La'Monte'a przy ul. Sempołowskiej wyposażona w trzy kotły WLM-2,5 oraz dwie kotłownie przy ul. Warszawskiej 15 i Targowej 2. Długość sieci cieplnej wynosiła wówczas 11,1 km.


Już z chwilą rozpoczęcia działalności opracowano projekt rozbudowy sieci cieplnej i modernizacji ZEC, który przez kolejne lata konsekwentnie realizowano. Wśród najważniejszych dokonań tego okresu należy wymienić: włączenie do miejskiej sieci cieplnej kotłowni osiedla „Dębinka” (1993 rok), miejskiego szpitala i kilku zakładów przemysłowych (1994 rok), rozbudowę sieci cieplnej łączącej centralną ciepłownię ze środkową częścią miasta i włączenie kolejnych kotłowni lokalnych (1994-1998) czy oddanie nowego kotła WLM-5 (1995 rok). 

 

Stabilna sytuacja finansowa zakładu spowodowała, że 23 marca 1999 roku przekształcono go w spółkę prawa handlowego – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., a 100% udziałów pozostało w gestii gminy Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

 

 


W latach 2000-2008 nastąpił dalszy, szybki rozwój ZEC Sp. z o.o. obejmujący m.in.: budowę przyłączy do nowych odbiorców, montaż automatyki węzłów cieplnych, utworzenie laboratorium zakładowego, wykonanie automatycznej regulacji procesu spalania w kotłach WR-25 i WLM-5; zakup i montaż automatycznej stacji regulacji ASQ (falowników) pomp przesyłowych; zakończenie budowy dwóch etapów sieci rozdzielczej przy ul. Nowołęcznej, Górskiej, Okunin i Dębowej, czy wykonanie nowej izolacji ciepłochronnej sieci napowietrznej DN 500.  Ponadto ZEC realizuje liczne zadania remontowe, takie jak: wymiany części ciśnieniowych kotłów (wykonano remonty kapitalne wszystkich trzech kotłów), naprawy cyklonów, odżużlaczy, wymiana sieci kanałowej na sieć preizolowaną (ok. 100 m.b./rok), modernizacje węzłów cieplnych oraz obiektów zakładowych i biurowych.  Aktualne zapotrzebowanie mocy cieplnej odbiorców wynosi 43,1 MWt. Długość sieci cieplnej wzrosła do 33,07 km (w tym 21,96 km stanowią sieci preizolowane), a ilość węzłów cieplnych wynosi 386 sztuk – wzrost o 296 w stosunku do początku działania ZEC.


Wśród najważniejszych planowanych przez ZEC Sp. z o.o. inwestycji należy wymienić:
• budowę trzeciego stopnia odpylania – filtry workowe; 
• dalszą rozbudowę sieci cieplnych;
• budowę układu wysoko sprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,16 MWe i 1,25 MWt.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski