Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
98-300 Wieluń 

ul. Ciepłownicza 26
tel. 43 843 32 83

fax 43 843 44 21
e-mail:
sekretariat@ec.wielun.pl
www.ec.wielun.pl

 

 

 

ENERGETYKA CIEPLNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w Wieluniu w 1992 roku z inicjatywy: Urzędu Miasta i Gminy, Zakładów Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych oraz Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy zostali pierwszymi udziałowcami spółki. W roku 2009 całość udziałów ZUGiL-u odkupiła firma Transbed Sp. z o.o. z Pyrzowic i została jej nowym udziałowcem. Przedmiotem działalności EC jest: wytwarzanie, przesyłanie i sprzedaż energii cieplnej odbiorcom, prowadzenie eksploatacji obiektów i urządzeń ciepłowniczych, rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu umożliwienia przyłączenia do sieci nowych odbiorców oraz koordynacja rozwoju ciepłownictwa na terenie miasta i gminy Wieluń. Od momentu powstania głównym celem, jaki spółka sobie postawiła, była likwidacja (poprzez przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej) lokalnych kotłowni węglowych, bardzo uciążliwych dla mieszkańców Wielunia z uwagi na tzw. „niską emisję”. W chwili powstania w strukturach EC było sześć takich kotłowni lokalnych, z których ostatnia (przy ul. Biedala) została zlikwidowana w roku 2000. Poza likwidacją sześciu własnych kotłowni lokalnych znaczącym osiągnięciem w poprawie czystości powietrza w Wieluniu było przyłączenie do sieci cieplnej obiektów w centrum miasta (ul. Piłsudskiego, plac Kazimierza Wielkiego, ul. Sienkiewicza, plac Legionów, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Okólna, ul. Zamenhofa, ul. Wodna, ul. Kopernika i ul. Wojska Polskiego) i likwidacja istniejących tam starych kotłowni węglowych. Od 2004 roku EC prowadzi inwestycje w zakresie przyłączenia do sieci cieplnej obiektów z rejonu ulic Skłodowskiej, Paderewskiego i Roosevelta. Spółka poza ciepłownią miejską eksploatuje kotłownię lokalną na osiedlu „Cukrownia” oraz 28,4 km sieci cieplnej wysokotemperaturowej o parametrach pracy 130/70°C (w tym 15,4 km stanowią sieci preizolowane), 6,5 km sieci dystrybucyjnej niskotemperaturowej 90/65°C (w tym 3,1 km stanowią sieci preizolowane) oraz 114 własnych w pełni zautomatyzowanych węzłów cieplnych z ogólnej liczby 254 węzłów. 

 

 

Dzięki stosowaniu najnowocześniejszych technologii, produkcja ciepła odbywa się przy zachowaniu wszystkich dopuszczalnych norm w zakresie ochrony środowiska. Spółka została dwukrotnie wyróżniona w latach 2011 i 2012 nagrodą Gazele Biznesu w XI i XII edycji – ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski