Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu 
78-600 Wałcz

ul. Budowlanych 9/4 
tel. 67 258 50 32 

fax 67 250 08 62 
e-mail:
sekretariat@zec-walcz.pl
www.zec-walcz.pl

 

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu rozpoczął swoją działalność w latach 70. XX wieku, a jego powstanie łączy się z historią Piły oraz datą 1 lipca 1976 roku. Wtedy to Wojewoda Pilski powołał Wojewódzki Zakład Energetyki Cieplnej, który następnie w 1982 roku został przekształcony w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Jemu to podlegała jednostka w Wałczu. W roku 1991, po likwidacji WPEC Piła oraz podziale majątku, uchwałą Rady Miasta Wałcz powołano Zakład Energetyki Cieplnej jako jednostkę budżetową. Ważnym dla Firmy był rok 1997, kiedy to w październiku nastąpiło przekształcenie ZEC w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada Gmina Miejska Wałcz. Podstawowym obszarem działania Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest świadczenie usług ciepłowniczych w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz na potrzeby technologiczne dla przemysłu.

 

Kolejne lata funkcjonowania ZEC Wałcz to głównie koncentrowanie się na zadaniach inwestycyjnych prowadzących do poprawy sprawności eksploatowania systemu ciepłowniczego, efektywności wytarzania energii cieplnej, czy troski o środowisko naturalne miasta.   

 
W 2010 roku rozpoczęto wdrażanie zdalnego systemu zarządzania pracą węzłów cieplnych, a obecnie systemem tym objętych jest 70 węzłów. Spółka nieustannie prowadzi inwestycje, dostosowując system grzewczy Wałcza do wymogów stawianych przez Unię Europejską odnośnie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, które będą obowiązywać po 2015 roku. W tym celu zmodernizowano system odpylania trzech kotłów typu WR. Ponadto gruntownie zmodernizowano pompownie w dwóch kotłowniach KR2 i KR3, obniżając w ten sposób koszty zużycia energii elektrycznej o około 40%. 

 

 

Odpowiedzią na prowadzoną politykę ekologiczną zakładu spełniającą wszystkie normy z zakresu ochrony środowiska oraz zakładającą skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów środowiskowych była decyzja o wdrożeniu w 2013 roku systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. 


Po ponad 35 latach doświadczeń i rozwoju, dzisiejszy system ciepłowniczy Wałcza oparty jest na dwóch kotłowniach rejonowych usytuowanych po przeciwległych stronach miasta, połączonych ciepłociągiem spinającym o długości 1200 m.b. Lokalizacja tych kotłowni została umiejętnie wkomponowana w otoczenie miasta, a dwa kominy o wysokościach 60 i 80 m stały się charakterystycznym elementem krajobrazu Wałcza. Obecnie Spółka eksploatuje dwie kotłownie rejonowe: KR-2 na Osiedlu Dolne Miasto i drugą przy ul. Budowlanych 85. Ich łączna moc zainstalowana wynosi 66,125 MWt. Aktualnie długość sieci ciepłowniczej wynosi 24,491 km, w tym: sieci preizolowanych – 16,151 km, sieci kanałowych – 6,83 km, sieci napowietrznych – 1,51 km. Sieci wykonane w technologii preizolowanej stanowią 65,95% ogółu sieci ciepłowniczych. Ciepło rozdzielane jest poprzez 136 węzłów cieplnych (130 zautomatyzowanych),
z czego 77 stanowi własność Spółki. 

Otrzymanie w 2005 roku certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009 to potwierdzenie minimalizacji wad i niezgodności w produkcji ciepła, a także najwyższego standardu w obsłudze Klienta. To także potwierdzenie, że w naszej codziennej pracy najważniejszy jest Klient. 


Dzięki zmianom wprowadzonym przez system w zarządzaniu chcemy utrzymać się w czołówce branży, produkować ciepło tanie i niezawodne, kreować aktywną postawę, zapobiegając awariom oraz stosować efektywne i przyjazne środowisku technologie.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski