16-400 Suwałki

ul. Przemysłowa 6A
tel. 87 562 99 94

fax 87 562 99 90
e-mail:
pec@pec.suwalki.pl
www.pec.suwalki.pl

 

 

 

Historia suwalskiego ciepłownictwa sięga roku 1976, gdy na bazie kotłowni eksploatowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz gospodarkę komunalną utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej obejmujące swoim zasięgiem obszar ówczesnego województwa suwalskiego. W tym czasie wiele się zmieniło. Dziś PEC Suwałki to przedsiębiorstwo z nowoczesnymi technologiami i rozwiązaniami organizacyjnymi, zapewniające swoim odbiorcom komfort cieplny.  Uruchomiony w roku 2008 kogeneracyjny blok energetyczny, którego budowa została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, produkujący w jednym procesie technologicznym ok. 7 MWe energii elektrycznej i ok. 22 MWt ciepła, zmniejsza o blisko 20% jednostkowe zużycie węgla, ogranicza emisje i poprawia efektywność Przedsiębiorstwa. Wytwarzanie i dostarczanie Klientom ciepła i energii elektrycznej w sposób niezawodny, z poszanowaniem środowiska i zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to misja Przedsiębiorstwa. Pomaga w tym wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzony certyfikatami ISO 9001, ISO 14001 i ISO 18001. 

 

 

W 2011 roku Przedsiębiorstwo otrzymało prestiżową nagrodę LAUR CIEPŁOWNICTWA 2011 za wysoki poziom techniczny, inwestycje w nowe technologie, ochronę środowiska naturalnego i bezawaryjne dostarczanie ciepła. 


Firma nie spoczęła na laurach – inwestuje systematycznie w urządzenia ograniczające emisje zanieczyszczeń, rozbudowuje i modernizuje sieci ciepłownicze, podnosi efektywność (straty przesyłu należą do najniższych w kraju), wdrażając osiągnięcia światowej techniki. 


Przed Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Suwałkach kolejne ważne decyzje, związane z rozbudową sieci ciepłowniczej i modernizacją ciepłowni, których efektem będzie ograniczenie niskiej emisji w mieście, większa efektywność oraz zapewnienie dostawy relatywnie taniego ciepła mieszkańcom Suwałk. 

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski