Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

73-110 Stargard 

ul. Nasienna 6
tel. 91 578 84 00 

fax 91 578 84 52
e-mail:
pec@pec.stargard.pl 
www.pec.stargard.pl

 

 

 

Historia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Stargardzie to jednocześnie historia rozwoju ciepłownictwa w mieście, którego początek datuje się na 1957 rok. Wówczas powstało pierwsze „Osiedle Mieszkaniowe Tysiąclecia”, a wraz z nim kotłownia miejska z pięcioma kotłami Eca IV. W kolejnych latach nastąpił dalszy rozwój infrastruktury ciepłowniczej, m.in. w 1962 roku powstały kotłownie przy ul. Łokietka i ul. Pocztowej, a w 1967 roku oddano do eksploatacji kotłownię wysokotemperaturową przy ul. Prządki. W 1975 roku nastąpiło przekazanie całej infrastruktury ciepłowniczej wraz z kotłowniami Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Szczecinie. W tym roku uruchomiono również w pełni zmechanizowaną ciepłownię centralną przy ul. Cieplnej z jednym kotłem typu WR-5 i czterema kotłami WR-10, która dostarczała ciepło mieszkańcom największego w mieście osiedla „Zachód”. W 1989 roku zakończono rozbudowę ciepłowni o dwa kotły WR-25 i jeden kocioł WR-10 oraz sieci cieplnej w kierunku osiedli „Stare Miasto” i „Pyrzyce”. Ostatnia dekada XX wieku przyniosła znaczące zmiany w historii stargardzkiego ciepłownictwa. 1 sierpnia 1992 roku, w ramach restrukturyzacji WPEC w Szczecinie, utworzono zarządzeniem wojewody szczecińskiego samodzielne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie, które stanowiło własność miasta. Na mocy uchwały Zarządu Miasta  1 lipca 1997 roku przekształcono przedsiębiorstwo w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Do dziś miasto posiada 100% udziałów w spółce.

 

 

W 2000 roku spółka uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Przedsiębiorstwa ISO 9002:1994. W kolejnych latach firma kilkukrotnie poddawała ocenie swój system zarządzania jakością i po audytach odnowieniowych uzyskiwała odpowiednie certyfikaty.

 

W 2011 roku nastąpiło uzyskanie certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji dla zakładowego laboratorium badawczego, potwierdzającego spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W 2012 roku PEC otrzymał już piąty certyfikat zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.

 

 

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest:
• produkcja, zakup i przesyłanie do odbiorców energii cieplnej;
• eksploatacja i konserwacja wszelkich urządzeń ciepłowniczych, w tym eksploatacja kotłowni na zlecenie osób trzecich;
• prowadzenie pogotowia technicznego o specjalizacji w zakresie urządzeń wytwórczych, odbiorczych, pomiarowych i przesyłowych energii cieplnej;
• prowadzenie prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń ciepłowniczych, odbiorczych i przesyłowych oraz bezpośrednie wykonawstwo na zlecenie osób trzecich;
• badania i analizy techniczne.
Stargardzki PEC jest jednym z najnowocześniejszych w kraju, spełniającym najnowsze wymagania technologiczne i ekologiczne Unii Europejskiej. Aktualnie dostarcza odbiorcom ciepło wyprodukowane we własnych kotłowniach; jednej opalanej miałem węglowym oraz dziewięciu kotłowniach lokalnych opalanych gazem ziemnym. Wytwarzanie ciepła nadzorowane i sterowane jest przez system automatyki. 


Do głównych kierunków działania firmy należy zaliczyć:
• realizację strategii rozwoju na lata 2010-2027;
• utrzymanie nowoczesnej infrastruktury i stanu technicznego systemu grzewczego;
• likwidację piecyków gazowych i zastąpienie ich ciepłą wodą użytkową z miejskiej sieci ciepłowniczej;
• przyłączanie nowych odbiorców;
• ograniczenie strat ciepła na przesyle;
• eliminowanie awarii systemu grzewczego;
• spełnianie wszystkich norm ochrony środowiska;
• kontynuację strategii czyste, bezpieczne i niezawodne ciepło.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski