Sanockie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

38-500 Sanok

ul. Jana Pawła II 59
tel. 13 464 78 00

fax 13 464 88 62
e-mail:
gksanok@ks.onet.pl
www.spgk.com.pl

 

 

 

Trudno jednoznacznie określić datę powstania sanockiego ciepłownictwa. Jego początki sięgają czasów, kiedy to system składał się ze źródeł rozproszonych – zdalaczynnych i lokalnych. Ogrzewały one budynki za pośrednictwem sieci niskich i wysokich parametrów oraz ok. 50 węzłów wymiennikowych i hydroelewatorowych. Od tego czasu technika zaopatrzenia miasta nieustannie się przekształcała – rozbudowywano sieć wysokich parametrów, co pozwoliło na stopniową likwidację źródeł rozproszonych. Ich obciążenia przejęła, powstała na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, kotłownia centralna. 


W chwili obecnej dysponuje ona mocą ok. 42 MWt generowaną przez trzy kotły typu WR, opalane miałem węglowym oraz jeden gazowy stanowiący rezerwę zimną. Dzięki modernizacjom przeprowadzonym w latach 2002-2009, które obejmowały: kotły, pompownię, układy odprowadzania i oczyszczania spalin wraz z wymianą komina, Zakład Ciepłowniczy jest w stanie niezawodnie zaspakajać potrzeby swoich klientów w sposób ekonomiczny, nie powodując przy tym znaczącego obciążenia dla środowiska. Restrukturyzacja objęła również układy przesyłu i dystrybucji ciepła – w chwili obecnej blisko połowa sieci wykonana jest w technologii preizolowanej, a wszystkie węzły cieplne wyposażono w układy automatycznej regulacji.

 

 

W najbliższych latach firma skupiać się będzie na dalszej poprawie niezawodności i jakości dostarczanych produktów poprzez rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej. Węzły grupowe zostaną stopniowo zastąpione przez indywidualne – wyposażone w systemy monitoringu i ciągłego nadzoru. Dzięki temu w dalszej perspektywie przedsiębiorstwo stanie przed szansą budowy odpowiedniego źródła CHP i skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Pozwoli to na utrzymanie konkurencyjności na rynku poprzez możliwość skorzystania z systemów wsparcia dla wysoko sprawnej kogeneracji, która zaliczać się będzie do części krajowego miksu energetycznego, spełniającego zobowiązania w zakresie ochrony klimatu.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski