Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
w Policach

72-010 Police 

ul. Bankowa 18
tel. 91 317 07 40

fax 91 317 60 58
e-mail:
pec_police@poczta.onet.pl
www.pecpolice.pl

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Police zostało wyodrębnione z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  w Szczecinie – najpierw 1 sierpnia 1992 roku jako Przedsiębiorstwo Państwowe, a następnie, na mocy ustawy o komercjalizacji, 29 marca 1993 roku jako Spółka Akcyjna. Funkcjonowanie pierwszych form ciepła systemowego w Policach datujemy znacznie wcześniej, bo na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Ale to decyzje z przełomu 1992 i 1993 roku podjęte przez ówczesne władze Polic dały początek samodzielnej firmie, której stuprocentowym właścicielem jest Gmina Police.


Police to prężnie rozwijające się miasto liczące ok. 35 tysięcy mieszkańców. Dobra sytuacja PEC S.A. zarówno w zakresie technologicznym, ekonomicznym, jak i organizacyjnym pozwala firmie skutecznie nadążać za jego rozwojem oraz w satysfakcjonujący sposób zaspokajać jedną z ważniejszych potrzeb mieszkańców jaką jest zaopatrzenie w energię cieplną około 13 tys. mieszkań. Realizujemy to w sposób optymalny, tzn. po bardzo niskich cenach dostarczamy wysokiej jakości produkt zarówno w zakresie jego parametrów technicznych, jak i ciągłości dostaw. Energię cieplną dostarczamy przez cały rok, od wielu lat eliminując tzw. przerwy technologiczne. Osiągamy to dzięki nakładom inwestycyjnym i wydajnej, dobrze zorganizowanej pracy sześćdziesięcioosobowej załogi. Potencjalne możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa kształtują się na poziomie 400 000 GJ/rok.


PEC S.A. Police to producent, dystrybutor, firma przesyłowa i obracająca ciepłem. Koncesje na ten rodzaj działalności posiadamy do 2025 roku, zaś pozwolenie zintegrowane do 2018 roku. 


Głównym aspektem strategicznych inwestycji jest zawsze środowisko, co wiąże się z obniżaniem energochłonności. Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć: modernizacje trzech kotłów WR 10 na kotły w systemie ścian szczelnych, rozbudowę sieci cieplnej i objęcie terenu tzw. Starego Miasta, a tym samym stopniową likwidację kotłowni lokalnych, budowę układu pierścieniowego sieci cieplnej, sukcesywną wymianę tradycyjnych sieci cieplnych na rury preizolowane, nowe instalacje odpylania spalin dla trzech kotłów spełniające przyszłe standardy emisji pyłów (inwestycja w znacznym stopniu sfinansowana z funduszy UE).


Nie sposób wymieniać wszystkich wykonanych i planowanych modernizacji i udoskonaleń, ale dalszy rozwój pozostaje naszym priorytetem. Jesteśmy przekonani, że ok. 25 tys. mieszkańców Polic korzystających z komfortu ciepła systemowego jest zadowolonych z naszych usług. 

 

Z poważaniem 
Prezes Zarządu – Dyrektor 

Cezary Arciszewski 

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski