Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście

ul. Daszyńskiego 2

tel. 91 321 36 48

fax 91 322 46 59

e-mail: sekretariat@pec.swinoujscie.pl

www.pec.swinoujscie.pl

 

 

 

Misją Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu jest zapewnienie mieszkańcom gminy Miasto Świnoujście stałych dostaw energii cieplnej przy zapewnieniu wysokiej sprawności infrastruktury i z uwzględnieniem racjonalnego poziomu kosztów.


PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu powstało w 1997 roku, co było poprzedzone licznymi przekształceniami. Od 1975 do 1992 roku funkcjonowało jako Zakład Energetyki Cieplnej w Świnoujściu i podlegało Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Szczecinie. W 1992 roku utworzono Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które w 1997 roku przekształcono w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielem Spółki jest Miasto Świnoujście. Początkowo w ciepłowni zainstalowano trzy kotły wodne typu WLM 5 o łącznej mocy 17,4 MWt. Gazy i pyły powstające podczas procesu spalania odprowadzane były do komina o wysokości 45 m. W miarę rozwoju osiedli mieszkaniowych i budynków użyteczności publicznej, a wraz z tym miejskiej sieci ciepłowniczej, zaistniała konieczność rozbudowy źródła ciepła. W roku 1975 i 1976 oddano do użytku dwa kotły typu WR 10 o mocy 11,63 MWt każdy, a w latach 1977-1987 uruchomiono kolejne trzy kotły WR 10 oraz wybudowano nowy komin o wysokości 80,5 m. 


Ciepłownia Miejska produkuje energię cieplną w wyniku spalania miału węglowego, a moc osiągalna wynosi obecnie 82,5 MWt, w pełni zaspokajając wszystkie potrzeby miasta. 


Przedmiot i zakres działalności PEC Świnoujście objęty jest przez koncesje otrzymane z Urzędu Regulacji Energetyki.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu jest głównym dostawcą energii cieplnej w Świnoujściu. Zaopatruje w ciepło blisko 70% mieszkańców miasta. Posiadamy jedną ciepłownię, zlokalizowaną w pobliżu centrum miasta, a system ciepłowniczy Świnoujścia oparty o przesył ciepła z wykorzystaniem wody jest bezpieczny dla naszych odbiorców. Dzięki temu, jak również ze względu na niski koszt energii cieplnej, cieszy się dużym zainteresowaniem odbiorców.

 

 

W PEC funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta, w którym klient uzyskuje wszelkie informacje o świadczonych przez nas usługach, możliwościach przyłączenia do sieci ciepłowniczej, fakturach i taryfach za ciepło. Może tam również podpisać umowę na dostawę ciepła oraz zgłosić awarię lub zakłócenia w dostawach ciepła. W związku z dynamicznym rozwojem miasta Świnoujście w zakresie budownictwa mieszkaniowego, jak również apartamentowców i hoteli w strefie uzdrowiskowej, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu od kilku lat realizuje kolejne etapy rozbudowy sieci ciepłowniczej, w tym do Dzielnicy Nadmorskiej. Przyłączenie nowych kompleksów wypoczynkowo-konferencyjnych do centralnego źródła ciepła – Ciepłowni Miejskiej zapewnia komfortowe warunki odpoczynku i organizacji konferencji dla gości przybywających do w/w obiektów.

 

Ponadto centralizacja źródeł emisji zanieczyszczeń w miejscu wytwarzania ciepła, czyli w Ciepłowni Miejskiej, umożliwia likwidację potencjalnych źródeł niskiej emisji oraz ułatwia bieżącą kontrolę przestrzegania norm środowiskowych, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza i ochronę środowiska w mieście uzdrowiskowym, jakim jest Świnoujście.

 

 

Dzięki wysokim standardom technologicznym oraz wykwalifikowanej obsłudze, jak również ciągłym inwestycjom proekologicznym, Spółka utrzymuje wysokie wymagania Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W 2012 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2005, co w naszym wypadku ma szczególne znaczenie ze względu na zaostrzone normy związane z ochroną środowiska wynikające z uzdrowiskowego charakteru miasta Świnoujścia. Dlatego ISO 14001 jest obiektywnym dowodem naszego zaangażowania w problemy środowiska oraz potwierdzeniem świadczenia usług najwyższej jakości. Warto również podkreślić, że cena produkowanego przez nas ciepła systemowego jest konkurencyjna i należy do najniższych w Zachodniopomorskiem. To równie ważny, jak nie najważniejszy, fakt dla naszych obecnych i potencjalnych odbiorców. 


Cieszymy się bardzo, że środowisko ciepłownicze docenia nasze osiągnięcia ekonomiczne, jak również nasze starania zapewnienia maksymalnej satysfakcji naszym odbiorcom. Dowodem tego uznania jest trzykrotna nominacja do nagrody Laur Ciepłownictwa w kategorii „Wiodące przedsiębiorstwo w branży ciepłowniczej” (w 2011, 2012
i 2013 roku) oraz otrzymanie (w 2012 roku) nagrody Laur Ciepłownictwa za „Wiodące przedsiębiorstwo w branży ciepłowniczej w kategorii średnich firm”. Nagroda przyznawana jest przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, którą tworzy ponad 280 firm ciepłowniczych.


PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu, dzięki dobrym wynikom ekonomicznym, jest również laureatem innych prestiżowych nagród tj.:
• Gazela Biznesu 2010 i 2011 roku – wyróżnienie w kategorii najdynamiczniej rozwijających się firm (ranking prowadzony przez dziennik „Puls Biznesu”);
• Gepard Biznesu 2011 i Efektywna Firma 2011 – nagroda przyznawana najszybciej rozwijającym się firmom w Polsce – firma znalazła się wśród nagrodzonych, wybranych spośród 50 tysięcy firm, których wyniki finansowe zostały przeanalizowane;
• Diamenty Forbesa 2013 (przedział Diamenty Małe) – to ranking polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość w ciągu ostatnich trzech lat działalności;
• 2013 rok – nominacja do tytułu Lider Rozwoju Regionalnego.


Wyróżnienia te traktujemy bardzo poważnie – jako miernik naszych działań, gdyż najważniejsza dla nas jest satysfakcja klientów. Niepisana, ale wymierna – bo w postaci nowych podłączeń.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski