Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
21-500 Biała Podlaska

ul. Pokoju 26
tel. 83 342 55 98 

fax 83 342 59 88
e-mail:
sekretariat@pecbp.pl
www.pecbp.pl

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. funkcjonuje w Białej Podlaskiej, mieście położonym w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Podlasia Południowego, dla którego pełni rolę centralną. Największym lewobrzeżnym dopływem Bugu jest rzeka Krzna, która wraz z zielonym pasem łąk dzieli Białą i jej okolice na dwa odmienne krajobrazowo regiony (Podlasie i Polesie). 

 

Laboratorium w Ciepłowni K-1 (od lewej: Aleksander Kompa – Prezes Spółki, Andrzej Czapski – Prezydent Miasta Biała Podlaska, Małgorzata Kaczmarczyk – pracownik laboratorium)

 

Biała jako osada ma swe początki już w XV wieku. Od 1568 roku na dwa i pół wieku stała się własnością Radziwiłłów. Obecnie miasto liczy ok. 58 tys. mieszkańców. Bliskość Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, ciągi komunikacyjne (drogowy i kolejowy) oraz przejście graniczne czyni miasto i region niezwykle atrakcyjnym turystycznie i gospodarczo. Początki scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło w Białej Podlaskiej to rok 1976. Przez ponad 30 lat system ciepłowniczy intensywnie się rozwijał w ramach różnych form organizacyjno-prawnych. Dziś PEC w Białej Podlaskiej jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o wiodącej pozycji na rynku energii cieplnej. W swej działalności kieruje się takimi wartościami jak: jakość i pewność dostaw, bezpieczeństwo, ciągły rozwój i doskonalenie oraz ochrona środowiska. Jego misją jest „zapewnienie ciepła odbiorcom w sposób przyjazny dla ludzi i środowiska”.

 

Ciepłownia K-1 Biała Podlaska
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski