Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży

18-400 Łomża 

ul. Kopernika 9a
tel. 86 216 54 31
e-mail:
sekretariat@mpec.lom.pl
www.mpec.lom.pl

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. powstało na mocy decyzji z dnia 14 lipca 1997 roku, w wyniku komunalizacji przedsiębiorstwa państwowego. Zmiana formy organizacyjnej Przedsiębiorstwa to nie tylko inny szyld, ale przede wszystkim przekształcenia techniczno-technologiczne w produkcji i przesyle energii cieplnej. Spółka wprowadziła nowe standardy w  obsłudze klienta oraz organizacji pracy.


Efektami tych zmian jest: 
• modernizacja i automatyzacja kotłów;
• modernizacja układów odpylania;
• budowa instalacji ciągłego pomiaru emisji spalin (zmniejszenie emisji pyłów i gazów);
• likwidacja dużych węzłów grupowych; 
• wprowadzenie systemu monitoringu sieci i węzłów (zmniejszenie strat energii cieplnej);
• wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego;
• budowa własnej sieci radiowej (usprawnienie obsługi klientów);
• współpraca ze związkami zawodowymi na różnych szczeblach funkcjonowania firmy.


Wszystkie zaistniałe zmiany były możliwe dzięki wsparciu funduszy unijnych: z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw realizowanego w latach 2004--2006 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i efektywną dystrybucją energii cieplnej pozyskano dotacje w kwocie ponad 15 mln zł. 

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski