Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
05-530 Góra Kalwaria

ul. Św. Antoniego 1
tel. 22 727 35 46

fax 22 727 23 32
e-mail:
zgk@post.pl
www.zgk.gorakalwaria.pl 

 

 

 

SIEDZIBA ZAKŁADU:
Góra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 – budynek główny, biuro, wydział wodociągów, wydział oczyszczania miasta i gminy.
Góra Kalwaria, ul. Skierniewicka 6 – wydział energetyki cieplnej, kotłownia miejska.
Moczydłów 86 – wydział kanalizacji, oczyszczalnia ścieków oraz 46 przepompowni na terenie gminy. Stacje Uzdatniania Wody – Baniocha, Brześce, Brzumin, Coniew, Czersk, Kąty, Sierzchów, Sobików oraz Góra Kalwaria ul. Kalwaryjska i ul. Zakalwaria.

 

FORMY ORGANIZACYJNE:
1 marca 1988 rok – Zakład Remontowo-Budowlany (gospodarstwo pomocnicze) (Zarządzenie nr 0138/3/88 z dn. 22.02.1988 r. Naczelnika Miasta i Gminy Góra Kalwaria).
Od 1 stycznia 1996 roku – Zakład Gospodarki Komunalnej (zakład budżetowy) (Uchwała nr 120/XIX/95 z dn.

28.11.1995 r. Rady Miejskiej w Górze Kalwarii).
Od 1 stycznia 2006 roku – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (jednoosobowa spółka skarbu gminy) (Uchwała nr 170/XIII/03 z dn. 23.10.2003 r. oraz 447/XXXVI/05 z dn. 25.10.2005 r. Rady Miejskiej w Górze Kalwarii).

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:
• ujmowanie i uzdatnianie wody;
• wykonawstwo i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
• produkcja, dystrybucja i obrót ciepłem;
• usługi komunalne;
• usługi asenizacyjne;
• usługi w zakresie robót inżynieryjnych.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski