Energomontaż – Północ
Technika Spawalnicza i Laboratorium Sp. z o.o.

04-464 Warszawa

ul. Chełmżyńska 194
tel. 22 518 70 65

fax 22 518 70 71
e-mail: 
diagnostyka@ndt.com.pl

e-mail: ndt@ndt.com.pl

www.eptsil.pl

 

 

Energomontaż-Północ – Technika Spawalnicza i Laboratorium Sp. z o.o. jest firmą, której doświadczenia sięgają 1953 r. Przez dziesięciolecia wykonywaliśmy badania złączy spawanych i materiałów, uczestnicząc w ten sposób w budowie szeregu obiektów przemysłowych, w tym blisko 70% polskich elektrowni, a także wielu elektrowni (również jądrowych) za granicą.


Od 2003 r. Spółka funkcjonuje jako odrębny podmiot gospodarczy, wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal. W strukturze Spółki znajduje się laboratorium badawcze działające wg PN-EN ISO/IEC 17025 oraz ośrodek szkolenia spawaczy i personelu badań nieniszczących. Od lutego 2011 r. Spółka powiększyła znacząco swój dotychczasowy potencjał, przejmując laboratoria wywodzące się z dwóch innych zasłużonych dla polskiej energetyki firm – ZRE Lublin założonego w 1955 r. oraz ZREW utworzonego w 1963 r. Dodatkowo, dzięki zespołowi uznanych specjalistów ZREW, rozszerzono kompetencje o diagnostykę maszyn i urządzeń. Zatrudniając aż 50 specjalistów z certyfikatami wg EN473 i ASME Spółka jest obecnie największą firmą tego typu w Polsce.

 

 

Dzięki kompetencjom kadry i profesjonalnie świadczonych przez nas usługom, zdobyliśmy wysoką i stabilną pozycję na rynku. Nasza Spółka, prowadząc działalność typowo usługową, funkcjonuje w środowiskach: wytwórczym, montażowym i serwisowym. Realizuje prace na rzecz klientów działających w energetyce, chemii, branży metalowej, rafineryjnej, budownictwie przemysłowym i usługowym, transporcie, a także wielu innych zakładach przemysłowych. Wykonywane prace badawcze, prowadzenie szkoleń spawaczy i personelu technicznego, opracowania technologiczne i nadzory mają bezpośrednie przełożenie na rozwój przemysłu – budowę instalacji, zbiorników, cystern, naczyń ciśnieniowych, konstrukcji stalowych itp. Dzięki naszemu wszechstronnemu serwisowi diagnostycznemu maszyn i linii technologicznych, prowadzonemu w trakcie normalnej eksploatacji, pomagamy unikać awarii i nieplanowanych przestojów.
 

 

Nasza oferta:
BADANIA ZŁĄCZY SPAWANYCH I MATERIAŁÓW
– pełen zakres badań nieniszczących – radiograficznych (rentgenowskich i izotopowych), ultradźwiękowych, magnetycznych, penetracyjnych i wizualnych (w tym widoendoskopowych), a także pomiary oraz badania składu chemicznego (PMI). Badania wykonujemy w warunkach warsztatowych i terenowych (także prace na wysokości), jako przedprodukcyjne, w trakcie produkcji, badania wyrobu gotowego bądź eksploatacyjne (diagnostyczne). 


DIAGNOSTYKA MASZYN – specjalistyczne badania (pomiary drgań, diagnostyka układów regulacji turbin, termografia w podczerwieni, pomiary geometryczne, itp.) pozwalające wykrywać uszkodzenia maszyn i urządzeń. Badania wykonujemy na pracujących maszynach w miejscu ich zainstalowania w celu określenia zakresu i terminu wykonania niezbędnych prac remontowych oraz kontroli poprawności wykonania napraw, czy też oceny urządzeń nowo instalowanych.


SZKOLENIA I EGZAMINY:
• Spawaczy na certyfikat UDT-Cert i TUV, 
• Personelu Nadzoru Spawalniczego, spełniające obszar wymagań ISO 3834, na certyfikat UDT-Cert, 
• Personelu Badań Nieniszczących wg PN-EN473 na certyfikat UDT-Cert.


OPRACOWANIA I BADANIA:
• Technologie spawania pWPS, WPQR, 
• Technologie badań nieniszczących.


USŁUGI DORADCZE: 
• Spawalnictwo, 
• Badania laboratoryjne, 
• Systemy nadzoru drganiowego maszyn,
• Certyfikacja, 
• Systemy Zarządzania Jakością w laboratoriach.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski