Enerco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

02-683 Warszawa

ul. Gotarda 9
tel. 22 548 48 12

fax 22 548 48 18
e-mail:
enerco@enerco.pl
www.enerco.pl

 

 

Spółka Enerco powstała w 2005 r. jako pierwsza ze spółek celowych polsko-amerykańskiej grupy inwestycyjnej ENERCO.
Jej podstawowym zadaniem było przygotowywanie i realizacja projektów inwestycyjnych w zakresie szeroko pojmowanej energetyki odnawialnej – głównie dla grupy ENERCO – a także eksploatacja takich obiektów. Grupę utworzyli inwestorzy z doświadczeniem ugruntowanym podczas realizacji pionierskich projektów w Polsce – Park Wiatrowy Cisowo 20 MW (uruchomiony w 2001 r.) i Park Wiatrowy Tymień 50 MW (w 2005 r. największy tego typu obiekt w Europie Środkowej), a także projektów wiatrowych, solarnych i gazowych w USA. 

 

 

Portfolio Spółki zawiera przygotowanie projektów energetycznych oraz efektywny nadzór nad ich realizacją. W latach 2012-2013 przyłączono do sieci elektrownie wiatrowe o łącznej mocy ponad 170 MW (siedem z kilkunastu Parków Wiatrowych, które tworzyć będą tzw. Farmę Wiatrową Darłowo o mocy docelowej 320 MW). Sztandarowym projektem była także budowa – w ekspresowym tempie w latach 2009-2011 – ponad 100 km linii elektroenergetycznych 110/30 kV oraz
teleinformatyki (napowietrznych i podziemnych) oraz dwóch stacji transformatorowych, w tym transformatora
110/400 kV. Dokonania zespołu deweloperskiego Enerco plasują go wśród najlepszych w Polsce.


Enerco posiada praktyczne kompetencje w zakresie stosowania przepisów prawa energetycznego i ochrony środowiska, z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, systemowych i organizacyjnych oraz zapewnieniem ochrony środowiska. W ramach usług eksploatacyjnych Spółka zarządza pracą i serwisowaniem jednostek wytwórczych i infrastruktury towarzyszącej, prowadzi obrót energią na rynku bilansującym, obsługuje dzierżawców itp. 

 

 

Enerco może świadczyć usługi już działającym firmom energetycznym, jak i przyszłym inwestorom. Ich spektrum obejmuje m.in.:
• przygotowanie dokumentacji finansowej i technicznej, w tym studiów wykonalności;
• analizy opłacalności, oceny warunków wiatrowych, prognozy produkcji i obrotu energią, itp.;
• badania terenowe, w tym geotechnika i geodezja, monitoringi przyrodnicze, badania środowiskowe, pomiary wiatru, itp;
• pozyskiwanie decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę i innych decyzji administracyjnych;
• przygotowanie wniosków o kredyt i/lub o dotacje oraz pomoc beneficjentom w spełnianiu obowiązków wobec instytucji udzielających wsparcia finansowego;
• organizowanie przetargów, prowadzenie inwestycji, nadzory inwestorskie i odbiory;
• eksploatację oraz administrowanie obiektami energetycznymi.


Obecnie Spółka poszerza swoje kompetencje i możliwości realizacyjne w zakresie biogazu, fotovoltaiki, magazynowania energii, infrastruktury przesyłowej o znaczeniu systemowym i transgranicznym oraz inteligentnych sieci (smart grid i smart metering), zarządzania popytem na energię i tzw. wirtualnych elektrowni.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski