Grupa ETEL Networks

03-821 Warszawa

ul. Żupnicza 17
Jan Piotrowski, Dyrektor Generalny, Polska
e-mail:
jan.piotrowski@eltelnetworks.com
tel. 48 22 518 95 67

fax 48 22 518 95 28

 

 

Grupa ELTEL Networks znana jest na całym świecie jako wywodzący się z rynku skandynawskiego dostawca szerokiego zakresu usług dla infrastruktur sieciowych. Rozpoczęta w 2001 r. budowa firmy zaowocowała obecnością marki ELTEL Networks w Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii, Niemczech, Estonii, na Litwie, Łotwie oraz w Polsce, gdzie funkcjonują następujące firmy:


 Energetyka: ELTEL Networks Olsztyn SA, ELTEL Networks Toruń SA, ELTEL Networks Rzeszów SA,       ENERGOPROJEKT – Kraków SA
Telekomunikacja: ELTEL Networks SA, ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o.
Energetyka wiatrowa: Polskie Sieci Morskie SA (PSM SA).


PSM SA powstała w 2011 r. i, będąc firmą inżynierską, realizuje usługi w zakresie opracowania koncepcji i przygotowania projektów budowy części elektroenergetycznych morskich farm wiatrowych oraz połączenia ich z siecią przesyłową na lądzie. Więcej informacji na stronie www.psmsa.pl.


ELTEL Networks jest w Polsce jednym z większych pracodawców z liczbą zatrudnionych pracowników przekraczającą 2600 osób. Grupa ELTEL Networks działa nie tylko na rynku europejskim, realizuje również złożone projekty w Afryce i Azji.


Swoją globalną pozycję marka ELTEL Networks zbudowała dzięki szerokiemu zakresowi usług w następujących obszarach biznesowych:
• Energetyka – sieci przesyłowe
• Energetyka – dystrybucja
• Energetyka wiatrowa
• Telefonia stacjonarna
• Telefonia mobilna
• Inteligentne systemy pomiarowe
• Smart Grid
• TETRA
• Telekomunikacja dla lotnisk
• Kolej
• Drogi.
Eltel Networks jest również wiodącą firmą w nowym i dynamicznie rozwijającym się sektorze usług teleinformatycznych dla sieci infrastrukturalnych (Infranet). Opracowujemy nowatorskie rozwiązania technologiczne i biznesowe oraz usprawniamy model współpracy z klientem. 


Zapraszamy na nasze strony:
www.eltelnetworks.pl i www.eltelnetworks.com

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski