PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.

02-210 Warszawa

Al. Krakowska 264
tel. (+48 22) 591 53 00

fax (+48 22) 846 18 17
e-mail:
office@elbud.waw.pl
www.elbud.waw.pl

 

 

ELBUD Warszawa jest jedną z wiodących firm polskiego sektora budownictwa elektroenergetycznego. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1948 roku i początkowo funkcjonowało jako państwowy Zakład Budowy Sieci Elektroenergetycznych ELBUD w Warszawie. Ostateczne zmiany w strukturze organizacyjnej nastąpiły w latach 1992-1993, kiedy to firma przekształciła się w spółkę o nazwie PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.


Dzięki ponad 60-letniej historii obecności na rynku, marka ELBUD Warszawa cieszy się uznaniem Klientów, Partnerów inwestycyjnych i Współpracowników. Uczestniczymy w budowie kluczowych obiektów energetycznych na terenie Polski oraz z sukcesem świadczymy usługi i dostarczamy nasze produkty na rynki zagraniczne.

 

Stacja energetyczna 220/110kV Mory
Stacja energetyczna 400/220/110 kV Miłosna


Naszym Klientom oferujemy realizację zamówień w systemie „pod klucz”:
• przygotowanie lokalizacji i kompleksowej dokumentacji formalnoprawnej dla obiektów energetycznych,
• projektowanie, budowę, modernizację i remonty napowietrznych oraz kablowych linii  elektroenergetycznych, stacji transformatorowo-rozdzielczych i rozdzielni energetycznych średnich, wysokich oraz najwyższych napięć,
• badania kontrolno-pomiarowe i usługi serwisowe dla stacji transformatorowo-rozdzielczych,

oraz 

• produkcję kompletnych szaf kablowych, sterowniczo-przekaźnikowych, potrzeb własnych i innych dla rozdzielni 110-400 kV,
• produkcję konstrukcji stalowych dla obiektów elektroenergetycznych, budownictwa przemysłowego i ogólnego.


Innowacyjność, rzetelność oraz terminowość realizacji inwestycji opieramy na Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością  zgodnym z normą ISO 9001:2008. Do każdego powierzonego zadania podchodzimy indywidualnie, starannie dobierając zespół wykonawczy, a poprzez inwestycje w nowoczesne technologie oraz ciągłe doskonalenie organizacji pracy zapewniamy skuteczność w osiąganiu celów naszych Inwestorów.

 

Linia 400 kV Ostrów-Rogowiec/Trębaczew
Linia kablowa 220 kV w Elektrowni Pątnów II
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski