Doosan Babcock Energy Polska S.A.
44-207 Rybnik

ul. Golejowska 73 b
tel. + 48 32 739 17 39

fax + 48 32 739 64 30
e-mail:
sekretariat@doosan.com
www.doosanbabcock.com/pl/main.do

 

 

DOOSAN BABCOCK ENERGY POLSKA

 

Doosan Babcock Energy Polska jest niezawodnym partnerem w zakresie realizacji kompleksowych usług serwisowych, remontowych, modernizacyjnych oraz montażowych urządzeń i instalacji, znajdujących się na obiektach przemysłowych i w sektorze energetycznym. Zapewnia swoim klientom pomoc, wsparcie oraz obsługę w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i usuwania awarii. Spółka oferuje również pełny zakres badań nieniszczących i usług w zakresie oceny stanu technicznego maszyn wirnikowych przy zastosowaniu metod wibrodiagnostycznych.

 

 

Obszar działalności:

  • kotły wraz z urządzeniami pomocniczymi
  • instalacje ochrony środowiska
  • turbozespoły wraz z urządzeniami maszynowni
  • automatyka i elektryka
  • NDT&E
  • obróbka mechaniczna (wielkogabarytowa)
  • produkcja.

 

Działalność biznesowa, oparta na wyspecjalizowanych branżach, łączących ekspercką wiedzę z doświadczeniem, zapewnia firmie najlepsze dopasowanie do potrzeb rynku oraz optymalne wykorzystanie ludzkiego potencjału przy jednoczesnym spełnianiu wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa pracy. Gwarantuje klientom ograniczenie kosztów eksploatacji, długotrwałe i niezawodne działanie urządzeń oraz zwiększenie dyspozycyjności.

 

 

GRUPA DOOSAN

Pod wspólnym szyldem Grupy Doosan połączono trzy marki, cieszące się w branży energetycznej najwyższym poważaniem: Doosan Babcock, Doosan Lentjes oraz Doosan Škoda Power.

 

Doosan Babcock specjalizuje się w dostarczaniu technologii, części zamiennych i zapasowych oraz usług serwisowych i modernizacyjnych dla kotłów energetycznych w sektorze energetyki cieplnej i jądrowej, a ponadto w sektorze wydobycia gazu i ropy naftowej oraz petrochemii.

 

Doosan Lentjes to globalny dostawca nowoczesnych technologii do produkcji energii z paliw alternatywnych i kopalnych, wytwarzania energii z odpadów, a także instalacji oczyszczania spalin.

 

Doosan Škoda Power projektuje i produkuje systemy turbogeneratorów o najwyższej sprawności, trwałości oraz niezawodności, głównie dla sektora energetycznego.

 

Biuro sprzedażowe Grupy Doosan:

Doosan Power Systems

40-018 Katowice, ul. Graniczna 54

tel.: +48 32 781 92 52; fax: +48 32 733 54 79

e-mail: info.katowice@doosan.com

www.doosanpowersystems.com/pl/main.do

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski