Centrum Technologii Proekologicznych
Leon Wojciechowski

50-507 Wrocław 

ul. Ziębicka 84
tel. 71 341 85 12

fax 71 341 71 59
e-mail:
ctp@adres.pl
www.ctp.wroclaw.pl

 

 

Centrum Technologii Proekologicznych – Leon Wojciechowski powstało we wrześniu 2000 r. Od początku swojego istnienia ściśle współpracuje z firmą Andritz Hydro GmbH i reprezentuje ją na polskim rynku.


Nasze pierwsze wspólne działania miały miejsce przy realizacji kontraktów modernizacyjnych w Elektrowniach  Wodnych Żarnowiec i Solina. W latach następnych prowadziliśmy prace na budowach w Wielkiej Brytanii i Belgii.

 

 

Korzystając z zasobów archiwalnych Andritz Hydro, realizujemy szereg kontraktów rehabilitujących turbiny wodne. Najstarsze turbiny wodne produkcji Escher-Wyss, poprzednika Andritz Hydro, zainstalowane i ciągle pracujące w Polsce pochodzą z końca XIX w. Ostatni nasz projekt został zrealizowany w Elektrowni  Wodnej Gubin. Turbina pochodziła z 1928 roku.


Wspólnie z firmą Andritz Hydro przeprojektowujemy istniejące turbogeneratory. Realizujemy projekt w Januszkowicach.
Prowadzimy również prace studialne dotyczące mikrokogeneracji źródeł rozproszonych, wykorzystujących nowe możliwości inteligentnych sieci energetycznych.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski