Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Ciechanowie Sp. z o.o.

06-400 Ciechanów

ul. Tysiąclecia 18
tel. 23 672 33 58

fax 23 672 21 60
e-mail:
pec@ciechanow.pl

www.pecciechanow.pl

 

 

 

MISJA PEC
„Dostarczać ciepło, gwarantując każdemu klientowi komfort cieplny, profesjonalną obsługę i dbałość o ochronę środowiska.”


Początek zorganizowanego ciepłownictwa w Ciechanowie to rok 1972. Wówczas utworzono Zakład Energetyki Cieplnej w Ciechanowie w strukturze WPEC w Płocku. W 1975 roku powstało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie z działalnością na terenie województwa ciechanowskiego. W latach 1981-1991 działało jako WPEC w Ciechanowie. Na skomunalizowanym majątku utworzono jednoosobową spółkę Gminy Miejskiej Ciechanów, którą zarejestrowano 29 stycznia 1993 roku. Przedmiotem działalności jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła oraz obrót ciepłem. W okresie ponad 40 lat działalności rozbudowano i zmodernizowano sieć ciepłowniczą, której długość wynosi 53 km, w tym 52% wykonano z rur preizolowanych. Umożliwiło to likwidację 60 kotłowni lokalnych, które zastąpiono węzłami cieplnymi, co wydatnie zmniejszyło niską emisję. Zlikwidowano też ciepłownię przemysłową, a wytwarzanie ciepła skoncentrowano w jednym źródle – centralnej ciepłowni. Spośród 255 węzłów cieplnych, wyposażonych w układy automatycznej regulacji, ponad połowa objęta jest systemem monitoringu. Z ciepła systemowego korzysta ponad 64% mieszkańców Ciechanowa. 

 

 

Główne cele strategii rozwoju PEC koncentrują się na rozwoju rynku ciepła, poprawie bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej oraz ograniczeniu oddziaływania na środowisko. Zaplanowano modernizację sześciu kotłów w celu osiągnięcia nowych standardów emisyjnych wynikających z dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady oraz przepisów prawa krajowego. W 2013 roku rozpoczęto budowę nowoczesnego systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy oraz monitoringu i sterowania węzłami cieplnymi, jako I etap Programu „Inteligentny system nadzoru i sterowania siecią ciepłowniczą w Ciechanowie”. Przygotowany jest też projekt pn. „Redukcja emisji poprzez przebudowę instalacji spalania paliw i odpylania spalin w PEC Ciechanów”.


Gwarancją stałej troski o jakość i środowisko jest udokumentowany, wdrożony, stosowany i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania wg norm ISO 9001 oraz ISO 14001. Zarządzanie środowiskiem oparte jest na strategii Czystszej Produkcji, a zarządzanie Spółką wspomaga zintegrowany system informatyczny.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski